NOTATKI

NOTATKI

Multimedia i Internet

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Edytor tekstowy MS Word

Formatowanie czcionki

Formatowanie akapitu

Formatowanie grafiki

Formatowanie WordArt

----------------------------------

Elementy programowania - Scratch

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Komputer

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Grafika

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

Komputer

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Internet i multimedia

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Edytor tekstowy Word

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Grafika

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Excel

Podstawowe działania w arkuszu kalkulacyjnym

Niektóre skróty klawiaturowe

Notatka 3

----------------------------------

Scratch

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

Komputer

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Internet i multimedia

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Edytor tekstowy Word

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Grafika

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Excel

Notatka Podstawowe działania w arkuszu kalkulacyjnym1

Rodzaje i budowa wykresów

Niektóre skróty klawiaturowe

----------------------------------

Scratch

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Internet i multimedia

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Algorytmika

Rozwiązywanie problemów. Co to jest algorytm?

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Podstawy programowania

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3

----------------------------------

Excel

Notatka 1

Notatka 2

Notatka 3


KONTAKT

mail dla uczniów:

zadania.info5@gmail.com

mail prywatny:

jolanta.rucka@gmail.com