PRACA ZAWODOWA

Jolanta Rucka

Pracę w Zespole Szkół Nr 5 w Gdyni Orłowie rozpoczęłam we wrześniu 2003 roku. Wówczas moim głównym zajęciem była praca z młodzieżą niepełnosprawną w gimnazjum.

Od 2007 r. nauczam informatyki w szkole podstawowej, od 2008 r. także w gimnazjum. W tym też roku zostałam nauczycielem techniki i rozpoczęłam zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów na kartę rowerową oraz przeprowadzałam egzaminy z ruchu drogowego.

Przez 4 lata współpracowałam z Gdyńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku prowadząc zajęcia komputerowe dla seniorów.

W mojej pracy znalazło się także miejsce na kilka publikacji, będących owocem współpracy z wydawnictwami.
W 2006 r. przygotowałam zestaw zadań i ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach matematyki w gimnazjum w ramach programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Ekonomia na co dzień, czyli decyduj o sobie”. Cztery moje opracowania znalazły się w publikacji tejże fundacji pt. „Ekonomia w szkolnej ławie. Materiały dla gimnazjum”.
W latach 2011-2012 współpracowałam z wydawnictwem RAABE, dla którego pisałam artykuły do publikacji zbiorowej „Projekty edukacyjne w gimnazjum. Od pomysłu do ewaluacji”.
W 2011 r. byłam konsultantem przy tworzeniu przez wydawnictwo OPERON nowego podręcznika dla szkoły podstawowej „Ciekawi świata. Zajęcia komputerowe”.

Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych w ramach mojej pracy w szkole prowadzę Koła informatyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Ich głównym celem jest nauka programowania dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań moich uczniów.

Od dwóch lat uczestniczę z moimi uczniami w ogólnopolskim programie pod patronatem firmy Samsung „Mistrzowie Kodowania”. Organizowałam też w szkole zajęcia w ramach „Godziny kodowania” oraz brałam udział w Europejskim Tygodniu Kodowania – Code Week.

Zanim zostałam nauczycielem zajmowałam się grafiką komputerową. Jeszcze jako studentka pedagogiki rozpoczęłam pracę w wydawnictwie Gdańska Grupa Promocyjna SA, gdzie po raz pierwszy zetknęłam się z komputerem. Zaczynałam od wprowadzania tekstów do edytora oraz prowadzeniem komputerowej bazy danych ewidencji zamówień i sprzedaży. Powoli zaczęłam poznawać programy graficzne CorelDraw, PhotoPaint, Photoshop oraz programy do składu tekstu: Ventura i QuarkXPress. Od tego momentu rozpoczęła się moja pierwsza wielka przygoda zawodowa, która wypełniła większość lata mojego dorosłego życia. Idąc dalej, zaczęłam pracować na swój własny rachunek – założyłam firmę pod nazwą Studio Grotesque Komputerowe Projektowanie Graficzne, którą prowadziłam przez sześć lata. Współpracowałam wówczas z Wydawnictwem Prawniczym Info-Trade, Akme, Wydawnictwem Medycznym MakMed oraz pracowałam na zlecenia różnych firm jako fotografik, a także opracowując dla nich foldery reklamowe, plakaty, loga, oferty sprzedaży, etykiety na produkty oraz opakowania. Moja praca dla wydawnictw polegała głównie na opracowaniu graficznym książek, opracowaniu zamieszczanych w nich ilustracji, wykonywaniu zdjęć oraz na projektowaniu okładek. W sumie przygotowałam do druku prawie 200 woluminów.

Pracując w szkole mam nadzieję na połączenie moich trzech pasji zawodowych – informatyki, fotografii i nauczania.


KONTAKT

mail dla uczniów:

zadania.info5@gmail.com

mail prywatny:

jolanta.rucka@gmail.com