STUDIA

Jolanta Rucka

Studia Podyplomowe

Programista aplikacji internetowych.
Junior Web Developer
(front-end developer)
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

Programowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem
HTML5, CSS3 oraz Java Script


Studia Podyplomowe

Zarządzanie Placówką Oświatową,
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wydział Finansów i Zarządzania

Kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi
w każdym typie szkół, przedszkoli, poradni itp.


Studia Podyplomowe

Technika
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny

Kwalifikacje kwalifikacje do nauczania techniki
z wykorzystaniem technologii informacyjnej


Studia Podyplomowe

Informatyka
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu informatyka
na każdym poziomie nauczania


Pięcioletnie studia magisterskie

Pedagogika specjalna
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Kwalifikacje do zarządzania placówkami oświatowymi
w każdym typie szkół, przedszkoli, poradni itp.


Szkoła średnia

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni
Kierunek – Fotografia Artystyczna

Technik sztuk plastycznych w zakresie
wykonawstwo wyrobów artystycznych
specjalność fotografia artystycznaKONTAKT

mail dla uczniów:

zadania.info5@gmail.com

mail prywatny:

jolanta.rucka@gmail.com