WAŻNIEJSZE KURSY
I SZKOLENIA

Jolanta Rucka

KURS

Programowanie w języku Python
Platforma Strefa Kursów – Programowanie

Prowadzenia zajęć z podstaw programowania
w języku Python


KURS

Programowanie w języku Scratch
Organizator szkolenia: SAMSUNG

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć
z programowania w języku Sctatch
dla dzieci i młodzieży


SZKOLENIE

Nowa podstawa programowa
a rowijanie kompetencji informatycnych

Centrum Edukacji nauczycieli
w Gdańsku

Przygotowanie do nauczania informatyki
zgodnie z założeniami
nowej podstawy programowej


SZKOLENIE

Pierwsza pomoc medyczna
REAGUJ RATUJ
Doradztwo - Szkolenia - Zabezpieczenia

Przygotowanie do udzielania
pomocy przedlekarskiej
w przypadkach urazów, nagłych zachorowań
oraz nagłego zatrzymania krążenia


KURS KWALIFIKACYJNY

Terapia pedagogiczna
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
+ praktyka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie terapii pedagogicznej w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych


KURS

„Pracownie komputerowe dla szkół”
DC Edukacja, Centrum Szkoleń
i Certyfikacji Komputerowych

Przygotowanie do pełnienia funkcji
administratora szkolnej pracowni internetowej


KURS

Koordynator szkolnej
edukacji motoryzacyjnej

ODN „Oświata - Lingwista”
Nadbałtyckie Centrum Edukacji w Gdańsku

Uprawnienia do nauczania wychowania komunikacyjnego
oraz egzaminowania uczniów
przy uzyskiwaniu karty rowerowej


SZKOLENIE

Cykl szkoleń pracy metodą
„Ortograffiti” dla terapeutów i nauczycieli
języka polskiego pracujących z uczniem
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Wydawnictwo „Operon” przy współpracy
z Polskim Towarzystwem Dysleksji

Praca z uczniem z problememi dysleksjiKONTAKT

mail dla uczniów:

zadania.info5@gmail.com

mail prywatny:

jolanta.rucka@gmail.com